Akty prawne

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Komornikach Sądowych i Egzekucji
  • Ustawa z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych
  • Ustawa z dnia 28 lutego 2018r. o kosztach komorniczych
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego