Akty prawne

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Komornikach Sądowych i Egzekucji
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników